ครูอัตราจ้าง / ลูกจ้าง

>ครูอัตราจ้าง / ลูกจ้าง
ครูอัตราจ้าง / ลูกจ้าง 2017-11-16T12:11:43+00:00

ข้อมูลครูอัตราจ้าง ปีการศึกษา 2560

จำนวนครูอัตราจ้าง (งบของโรงเรียน) จำนวน 10 คน

ที่

ชื่อ – ชื่อสกุล

อายุ

ประสบการณ์
การสอน (ปี)

วุฒิ

วิชา เอก

สอนวิชา/ชั้น

พนักงานรัฐ/อัตราจ้าง