ติดต่อเรา

>ติดต่อเรา
ติดต่อเรา 2017-11-05T00:48:12+00:00

 

เลขที่ 11 ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

โทร : 053-234189 , โทรสาร : 053-233189 ต่อ 25
E-Mail : kt-anussorn@hotmail.com
Website : http://www.ktanussorn.ac.th