ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

>ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

ประชุมประจำเดือน พฤศจิกายน 2560

โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ โดยนายธนะสิทธิ์  วศินพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ ทำการประชุมประจำเดือน  เพื่อชี้แจงนโยบายแนวทางการบริหารงาน เพื่อการพัฒนาโรงเรียน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2560 ณ ห้องประชุมหลวงอนุสสารสุนทร

2017-11-13T17:19:25+00:00 13 พฤศจิกายน 2017|ภาพกิจกรรม|