23 กรกฏาคม 60 วงโยธวาทิตโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ได้รับรางวัลแชมป์ภาคเหนือ ระดับประถมศึกษา

>23 กรกฏาคม 60 วงโยธวาทิตโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ได้รับรางวัลแชมป์ภาคเหนือ ระดับประถมศึกษา

23 กรกฏาคม 60 วงโยธวาทิตโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ได้รับรางวัลแชมป์ภาคเหนือ ระดับประถมศึกษา

23 กรกฏาคม 60 วงโยธวาทิตโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ได้รับรางวัลแชมป์ภาคเหนือ ระดับประถมศึกษา ในรายการประกวดวงโธวาทิตชิงแชมป์ภาคเหนือประจำปี 2560 ณ เซ็นทรัลเชียงใหม่แอพอร์ท

2017-10-31T09:05:28+00:00 23 กรกฎาคม 2017|ภาพกิจกรรม|