โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ขอขอบคุณกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละที่มาช่วยทำความสะอาดโรงเรียน Big Cleaning Day

>โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ขอขอบคุณกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละที่มาช่วยทำความสะอาดโรงเรียน Big Cleaning Day

โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ขอขอบคุณกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละที่มาช่วยทำความสะอาดโรงเรียน Big Cleaning Day

โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ขอขอบคุณกองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ค่ายกาวิละที่มาช่วยทำความสะอาดโรงเรียน Big Cleaning Day ให้ปลอดจากยุงลายในสถานศึกษา

2017-10-31T09:03:18+00:00 25 กรกฎาคม 2017|ภาพกิจกรรม|