27 กรกฏาคม 2560 โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

>27 กรกฏาคม 2560 โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

27 กรกฏาคม 2560 โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

27 กรกฏาคม 2560 โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ จัดกิจกรรมลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

2017-10-31T09:01:26+00:00 27 กรกฎาคม 2017|ภาพกิจกรรม|