28 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ เข้าร่วมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

>28 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ เข้าร่วมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

28 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ เข้าร่วมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

28 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ เข้าร่วมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ โรงเรียนปรินส์รอยเยลส์วิทยาลัย

2017-10-31T08:59:14+00:00 28 กรกฎาคม 2017|ภาพกิจกรรม|