สอบธรรมศึกษา

>สอบธรรมศึกษา

สอบธรรมศึกษา

โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ ทำการสอบนักเรียนธรรมศึกษา ของศูนย์การเรียนพระพุทธศาสนาวัดอาทิตย์ วัดบุพพาราม
โดยมีโรงเรียนเข้าร่วมการสอบในครั้งนี้ 2 โรงเรียน ได้แก่นักเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย และ นักเรียนโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์

2017-11-10T14:22:05+00:00 10 พฤศจิกายน 2017|ภาพกิจกรรม|