11 สิงหาคม 2560 โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

>11 สิงหาคม 2560 โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

11 สิงหาคม 2560 โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560

11 สิงหาคม 2560 โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์จัดกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2560 ภายในงานได้มีกิจกรรม มอบทุนการศึกษา สำหรับนักเรียน และมอบเกียรติบัตรสำหรับแม่ดีเด่นในแต่ละสายชั้น

2017-10-31T08:56:22+00:00 11 สิงหาคม 2017|ภาพกิจกรรม|