ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการทดลอบความพร้อมเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2563

>ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการทดลอบความพร้อมเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการทดลอบความพร้อมเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2563

ประกาศรายชื่อนักเรียนที่ผ่านการทดลอบความพร้อม

เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ปีการศึกษา 2563 คลิ๊กที่นี่