กิจกรรม ลูกเสือ-ยุวกาชาด และ กิจกรรม Day camp ประจำปีการศึกษา 2562

>กิจกรรม ลูกเสือ-ยุวกาชาด และ กิจกรรม Day camp ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรม ลูกเสือ-ยุวกาชาด และ กิจกรรม Day camp ประจำปีการศึกษา 2562

โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ จัดกิจกรรม ลูกเสือ-ยุวกาชาด และ กิจกรรม Day camp ประจำปีการศึกษา 2562
โดยแบ่งการเข้าค่ายกิจกรรมดังนี้ กิจกรรม Day camp ป.1-3 และกิจกรรมลูกเสือ ชั้น ป.4-6 เข้าค่ายลูกเสือเหนือเกล้า อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ กิจกรรมยุวกาชาด ป.4-6 เข้าค่ายพักแรมค่ายแทนคุณ อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

2020-02-24T16:52:07+00:00 24 กุมภาพันธ์ 2020|ภาพกิจกรรม|