พิธีทำบุญและเปิดป้ายอาคารเรียน “นพีสี” รวมทั้งจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562

>พิธีทำบุญและเปิดป้ายอาคารเรียน “นพีสี” รวมทั้งจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562

พิธีทำบุญและเปิดป้ายอาคารเรียน “นพีสี” รวมทั้งจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562

14 กุมภาพันธ์ 2563 โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ จัดพิธีทำบุญและเปิดป้ายอาคารเรียน “นพีสี”
รวมทั้งจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562 ขึ้น
โดยมีนาย รตนภูมิ โนสุ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เป็นประธานเปิดงานในครั้งนี้

 

2020-02-19T10:53:56+00:00 19 กุมภาพันธ์ 2020|ภาพกิจกรรม|