ประกาศผลการทดสอบความพร้อมเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

>ประกาศผลการทดสอบความพร้อมเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศผลการทดสอบความพร้อมเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ประกาศผลการทดสอบความพร้อมเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ในภาพอาจจะมี ข้อความไม่มีคำอธิบายรูปภาพ