กิจกรรมสืบฮีต ต๋ามฮอย ลอยกระทง 62

>กิจกรรมสืบฮีต ต๋ามฮอย ลอยกระทง 62

กิจกรรมสืบฮีต ต๋ามฮอย ลอยกระทง 62

11 พฤศจิกายน 62 โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ จัดกิจกรรมวันลอยกระทงประจำปีการศึกษา 2562 ให้นักเรียนได้เรียนรู้การหล่อฝางประทีป การทำโคมแขวน และการทำกระทง เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับกิจกรรมดังกล่าว เพื่อสืบสานประเพณีวัฒนธรรมไทย

2019-11-13T09:55:16+00:00 13 พฤศจิกายน 2019|ภาพกิจกรรม|