วันเฉลิมพรรษา ร.10

>วันเฉลิมพรรษา ร.10

วันเฉลิมพรรษา ร.10

26 กรกฏาคม 2562 นายโกวิท หมื่นทา ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเที่ยงออนุสสรณ์
นำข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี
ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

2019-07-26T11:45:34+00:00 26 กรกฎาคม 2019|ภาพกิจกรรม|