กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562

>กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562

กิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา ประจำปีการศึกษา 2562

15 กรกฏาคม 2562 โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์จัดกิจกรรมวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
มีการทำบุญตักบาตรในช่วงเช้าและการนำนักเรียนสายชั้นต่าง ๆ เข้าร่วมการถวายเทียนไปยังวัดต่าง ๆ

2019-07-18T09:19:46+00:00 18 กรกฎาคม 2019|ภาพกิจกรรม|