ร่วมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปีการศึกษา 2562

>ร่วมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปีการศึกษา 2562

ร่วมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปีการศึกษา 2562

9 กรกฏาคม 2562 โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ โดยการนำของ ผอ โกวิท หมื่นทา ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์
นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 เข้าร่วมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ พุทธสถาน อ.เมือง จ.เชียงใหม่

2019-07-10T10:09:47+00:00 10 กรกฎาคม 2019|ภาพกิจกรรม|