ประกาศผลการทดสอบความพร้อมเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

>ประกาศผลการทดสอบความพร้อมเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ประกาศผลการทดสอบความพร้อมเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562

ประกาศผลการทดสอบความพร้อมเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2562 คลิ๊กที่นี่