เลือกตั้งประธานนักเรียน 62

>เลือกตั้งประธานนักเรียน 62

เลือกตั้งประธานนักเรียน 62

22 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียนประจำปี 2562
ณ ห้องประชุมหลวงอนุสสารสุนทร

2019-02-25T09:24:43+00:00 25 กุมภาพันธ์ 2019|ภาพกิจกรรม|