กิจกรรม English Day Camp

>กิจกรรม English Day Camp

กิจกรรม English Day Camp

21 กุมภาพันธ์ 2562 ผอ.โกวิท หมื่นทา ผอ.โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์
ประธานเปิดงาน กิจกรรม English Day Camp
สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 โดยกลุ่มสาระภาษาต่างประเทศ

2019-02-25T09:12:57+00:00 25 กุมภาพันธ์ 2019|ภาพกิจกรรม|