สนามสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2561

>สนามสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2561

สนามสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2561

โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ ได้รับเกียรติในการเป็นสนามสอบธรรมศึกษา ประจำปี 2561
โดยมีท่าน ผอ.โกวิท  หมื่นทา ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์ ได้กล่าวตอนรับ 
ให้โอวาท พร้อมกำลังใจ  นักเรียนที่เข้ารับการสอบจากโรงเรียนต่าง ๆ

2018-11-29T10:18:35+00:00 29 พฤศจิกายน 2018|ภาพกิจกรรม|