กิจกรรมงานวันกตัญญู ประจำปี 2561

>กิจกรรมงานวันกตัญญู ประจำปี 2561

กิจกรรมงานวันกตัญญู ประจำปี 2561

โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์จัดงานกิจกรรมวันกตัญญู ประจำปีการศึกษา 2561
และจัดงานผ้าป่าสมัคคี ร่วมกับ คณะกรรมการสถานศึกษา ชมรมครู ชมรมผู้ปกครอง คณะครูโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ วันที่ 24 พฤศจิกายน 2561
2018-11-25T12:13:37+00:00 25 พฤศจิกายน 2018|ภาพกิจกรรม|