แสดงความยินดีเนื่องในการจบการศึกษา

>แสดงความยินดีเนื่องในการจบการศึกษา

แสดงความยินดีเนื่องในการจบการศึกษา

โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ โดยท่าน ผอ.โกวิท  หมื่นทา และคณะครูแต่ละสายชั้น ตั้งแต่ สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6  
ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณครูกษวรรณ  สิทธิปัญญา เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษาระดับ ป.บัณฑิต จากคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น 22/11/2561

2018-11-22T14:40:13+00:00 22 พฤศจิกายน 2018|ภาพกิจกรรม|