กิจกรรมวันภูมิปัญญาล้านนา (ลอยกระทง) 2561

>กิจกรรมวันภูมิปัญญาล้านนา (ลอยกระทง) 2561

กิจกรรมวันภูมิปัญญาล้านนา (ลอยกระทง) 2561

กิจกรรมวันภูมิปัญญาล้านนา (ลอยกระทง) ประจำปี 2561
วันที่ 22 พฤศจิกายน 2561 โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์จัดกิจกรรมวันภูมิปัญญาล้านนา (ลอยกระทง) 2561
โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมดังกล่าวขึ้นเนื่องในวันลอยกระทงประจำปีการศึกษา 2561 
โดย ท่าน ผอ.โกวิท  หมื่นทา ผอ.โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ ได้นำทีมคณะผู้บริหาร คณะครูของทางโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว
อาทิ เช่น กิจกรรมการทำผางประธีป กิจกรรมการทำโคมแขวน และกิจกรรมการทำกระทง 

 

2018-11-22T14:20:48+00:00 22 พฤศจิกายน 2018|ภาพกิจกรรม|