กิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปีการศึกษา 2561

>กิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปีการศึกษา 2561

โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ จัดกิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปีการศึกษา 2561
โดยมีนายธนะสิทธิ์ วศินพิพัฒน์ ผอ.โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ เป็นประธานในพิธี

2018-08-10T14:24:10+00:00 10 สิงหาคม 2018|ภาพกิจกรรม|