กิจกรรมทัศนศึกษาแหลางเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปี 2561 (พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ เชียงใหม่)

>กิจกรรมทัศนศึกษาแหลางเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปี 2561 (พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ เชียงใหม่)

กิจกรรมทัศนศึกษาแหลางเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปี 2561 (พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ เชียงใหม่)

โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาแหลางเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปี 2561 (พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ เชียงใหม่) 
ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-6 ในเดือน สิงหาคม 2561

 

2018-08-09T09:08:09+00:00 9 สิงหาคม 2018|ภาพกิจกรรม|