กิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปีการศึกษา 2561

>กิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรมแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำปีการศึกษา 2561

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ ประจำวันที่ 23 กรกฏาคม 2561 ณ พุทธสถานเชียงใหม่
ทั้งนี้โดยมีนายเดช ศิรินาม ผอ.สพป.ชม.1 เป็นประธานฝ่ายฆราวาส
และมี พระครูอมรธรรมทัต ประธานศูนย์เผยแผ่ธรรมจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานฝ่ายสงฆ์

2018-07-23T17:02:26+00:00 23 กรกฎาคม 2018|ภาพกิจกรรม|