เข้าร่วมพิธี เข้าประจำหมู่ยุวกาชาด โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

>เข้าร่วมพิธี เข้าประจำหมู่ยุวกาชาด โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

เข้าร่วมพิธี เข้าประจำหมู่ยุวกาชาด โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 4 กรกฏาคม 2561 นายธนะสิทธิ์  วศินพิพัฒน์ ผอ.โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์
นำคณะครู ยุวกาชาดโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ เข้าร่วมพิธี เข้าประจำหมู่ ลูกเสือ ยุวกาชาด โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่

2018-07-04T13:54:48+00:00 4 กรกฎาคม 2018|ภาพกิจกรรม|