โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ ได้รับเกียรติในการแสดงวงโยธวาทิต

>โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ ได้รับเกียรติในการแสดงวงโยธวาทิต

โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ ได้รับเกียรติในการแสดงวงโยธวาทิต

โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ ได้รับเกียรติในการแสดงวงโยธวาทิต
ทำการเปิดพิธีต้อนรับ นายเดช ศิรินาม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขต1
พร้อมกับแสดงนิทรรศการ การแข่งขันภาษาอังกฤษ ณ สหกรณ์ออมทรัพย์ครูเชียงใหม่ จำกัด

2017-11-07T13:35:15+00:00 6 พฤศจิกายน 2017|ภาพกิจกรรม|