กิจกรรม อบรอมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์เบื้องต้น ประจำปีการศึกษา 2561

>กิจกรรม อบรอมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์เบื้องต้น ประจำปีการศึกษา 2561

กิจกรรม อบรอมเชิงปฏิบัติการ การเขียนโปรแกรมหุ่นยนต์เบื้องต้น ประจำปีการศึกษา 2561

2018-07-03T13:20:56+00:00 3 กรกฎาคม 2018|ภาพกิจกรรม|