ประการผลการลงทะเบียนแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 เครือข่าย อำเภอเมือง สพป.ชม.1

>ประการผลการลงทะเบียนแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 เครือข่าย อำเภอเมือง สพป.ชม.1

ประการผลการลงทะเบียนแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 เครือข่าย อำเภอเมือง สพป.ชม.1

ลงทะเบียนแก้ไขรายชื่อ ครูผู้ควบคุมและนักเรียน แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 68 เครือข่าย อำเภอเมือง สพป.ชม.1