28 กันยายน 2560 โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ เข้าร่่วมการจัดกิจกรรม วัน 100 ปี ธงชาติไทย โดยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันแต่งชุดข้าราชการ ร่วมร้องเพลงชาติไทย

>28 กันยายน 2560 โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ เข้าร่่วมการจัดกิจกรรม วัน 100 ปี ธงชาติไทย โดยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันแต่งชุดข้าราชการ ร่วมร้องเพลงชาติไทย

28 กันยายน 2560 โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ เข้าร่่วมการจัดกิจกรรม วัน 100 ปี ธงชาติไทย โดยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันแต่งชุดข้าราชการ ร่วมร้องเพลงชาติไทย

28 กันยายน 2560 โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ เข้าร่่วมการจัดกิจกรรม วัน 100 ปี ธงชาติไทย โดยข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ร่วมกันแต่งชุดข้าราชการ ร่วมร้องเพลงชาติไทย

2017-10-31T08:41:10+00:00 28 กันยายน 2017|ภาพกิจกรรม|