รางวัลชนะเลิศ การสื่อสารภาษาอังกฤษ ระดับประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

>รางวัลชนะเลิศ การสื่อสารภาษาอังกฤษ ระดับประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

รางวัลชนะเลิศ การสื่อสารภาษาอังกฤษ ระดับประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์แสดงความยินดีกับ ด.ช.สุธี แลเฌอร์ นักเรียนโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์

ได้รับรางวัลชนะเลิศ การสื่อสารภาษาอังกฤษ ระดับประเทศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2018-02-19T16:08:16+00:00 19 กุมภาพันธ์ 2018|ภาพกิจกรรม|