วันกตัญญู ประจำปีการศึกษา 2560

>วันกตัญญู ประจำปีการศึกษา 2560

วันกตัญญู ประจำปีการศึกษา 2560

24 พฤศจิกายน 2560 คุณสมยศ นิมมานเหมินท์/คุณวรนุช เลาหวัฒน์/คุณจุมพล ชุติมาและคุณอนัตชัย นิมมานเหมินท์ให้เกียรติในพิธีสักการะอนุสสรณ์สถานแม่นายคำเที่ยง อนุสารสุนทรเนื่องในงานทำบุญวันกตัญญู ครบรอบ 87 ปีร.ร.คำเที่ยงอนุสสรณ์และทอดผ้าป่าสามัคคีประจำปี 2560 ในนามเจ้าภาพขอขอบพระคุณท่านผู้อำนวยการเดช ศิรินาม ผู้อำนวยการ สพป.ชม.เขต 1 และผู้อำนวยโรงเรียน/รองผู้อำนวยการโรงเรียน สพป.ชม.เขต 1 ทั้งที่มาร่วมงานและไม่ได้มาร่วมงานมา ณ โอกาสนี้ครับ

2017-11-25T19:01:25+00:00 25 พฤศจิกายน 2017|ภาพกิจกรรม|