แสดงความยินดีมหาบัณฑิต ประจำปี 2560

>แสดงความยินดีมหาบัณฑิต ประจำปี 2560

แสดงความยินดีมหาบัณฑิต ประจำปี 2560

นายธนะสิทธิ์  วศินพิพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ ร่วมแสดงความยินดีกับข้าราชการครู โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์
ที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโท มหาบัณฑิต สาขาวิชาเอกการบริหารการศึกษา
จากรั้วมหาวิทยาลัฟาร์อีสเทอร์นและมหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย

1.คุณครูภูมิ   พนันตา  
2.คุณครูปกครอง  บัววิรัตน์เลิศ
3.คุณครูวิไล  กล้าหาญ

2017-11-14T19:20:55+00:00 14 พฤศจิกายน 2017|ภาพกิจกรรม|