โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยครูชาวต่างชาติ อาสาสมัครประจำปี 2560 จากประเทศออสเตรีย

>โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยครูชาวต่างชาติ อาสาสมัครประจำปี 2560 จากประเทศออสเตรีย

โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยครูชาวต่างชาติ อาสาสมัครประจำปี 2560 จากประเทศออสเตรีย

โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ จัดกิจกรรมการเรียนการสอน โดยครูชาวต่างชาติ อาสาสมัครประจำปี 2560 จากประเทศออสเตรีย

2017-10-31T08:31:51+00:00 29 กันยายน 2017|ภาพกิจกรรม|