Monthly Archives: มกราคม 2018

>>มกราคม

เด็กหญิงจิรนันท์ ป.1 ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดวาดภาพระดับ ป.1 – 3 การประกวดวาดภาพบางแสนสร้างศิลป์

2018-01-29T18:34:35+00:00 29 มกราคม 2018|ภาพกิจกรรม|

โรงเรียนคำเที่ยงจัดกิจกรรม พิธีสวนสนามและปฏิญาณตนของยุวกาชาด ประจำปีการศึกษา 2560

2018-01-26T16:05:49+00:00 26 มกราคม 2018|ภาพกิจกรรม|