Yearly Archives: 2017

>2017

โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ จัดกิจกรรม English Day Camp ประจำปีการศึกษา 2560 สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5-6 วันที่ 26-27 ธันวาคม 2560

2017-12-27T09:39:56+00:00 27 ธันวาคม 2017|ภาพกิจกรรม|

กิจกรรม เมอร์รีคริสต์มาส โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ ประจำปีการศึกษา 2560

2017-12-27T09:12:20+00:00 27 ธันวาคม 2017|ภาพกิจกรรม|

โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ จัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ประจำปี 2560

2017-12-21T16:43:44+00:00 21 ธันวาคม 2017|ภาพกิจกรรม|

โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ จัดกิจกรรม เข้าค่ายลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรม Day Camp ประจำปีการศึกษา 2560

2017-12-20T15:35:41+00:00 20 ธันวาคม 2017|ภาพกิจกรรม|

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา(สพป.)

2017-12-15T12:56:14+00:00 15 ธันวาคม 2017|ภาพกิจกรรม|