ภาพกิจกรรม

>ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

กิจกรรม ลูกเสือ-ยุวกาชาด และ กิจกรรม Day camp ประจำปีการศึกษา 2562

2020-02-24T16:52:07+00:00 24 กุมภาพันธ์ 2020|ภาพกิจกรรม|

พิธีทำบุญและเปิดป้ายอาคารเรียน “นพีสี” รวมทั้งจัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2562

2020-02-19T10:53:56+00:00 19 กุมภาพันธ์ 2020|ภาพกิจกรรม|

21 เมษาปิ๊กมาคำเที่ยง “คืนสู่เหย้า สระเกล้าดำหัว ประจำปี 2562 “

2019-04-22T11:01:30+00:00 22 เมษายน 2019|ภาพกิจกรรม|