ภาพกิจกรรม

>ภาพกิจกรรม

ภาพกิจกรรม

กิจกรรมวันอำลาสถาบันนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2561

2019-03-27T11:29:31+00:00 27 มีนาคม 2019|ภาพกิจกรรม|

กิจกรรม วันเฉลิมพระชนมพรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ประจำปีการศึกษา 2561

2018-08-10T14:24:10+00:00 10 สิงหาคม 2018|ภาพกิจกรรม|

กิจกรรมทัศนศึกษาแหลางเรียนรู้นอกสถานที่ ประจำปี 2561 (พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์ เชียงใหม่)

2018-08-09T09:08:09+00:00 9 สิงหาคม 2018|ภาพกิจกรรม|