หน้าแรก 2019-04-09T14:47:09+00:00

ประชาสัมพันธ์ศิษย์เก่า ทุกรุ่นนะครับ เชิญชวนร่วมงานรดน้ำ ดำหัว ครูอาวุโส นอกประจำการ 
“21 เมษา ปิ๊กมาคำเที่ยง ประจำปี 2562 ตามประเพณีปี๋ใหม่เมืองนะครับ
วันอาทิตย์ ที่ 21 เมษายน 2562 เวลา 16.00 น. เป็นต้นไป

ประกาศเงินค่าบำรุงการศึกษา และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ
ประจำปีการศึกษา 2562
รายละเอียดการชำระค่าบำรุงการศึกษา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ภาพกิจกรรม

กิจกรรม English Day Camp

25 กุมภาพันธ์ 2019|0 Comments

ภาพกิจกรรมทั้งหมด

แนะนำโรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์