โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์ 11 ถ.ไปรษณีย์ ต.ช้างม่อย อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 0-5323-4189 โทรสาร 0-5323-3189 ต่อ 25

เข้าสู่เว็บไซต์ [เดิม] [ใหม่]

ข่าวประชาสัมพันธ์โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์

ประกาศผลการสอบแข่งขันบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง

ดาว์นโหลดได้ที่นี่

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สอบเข้าศึกษาต่อได้ ในระดับมัธยมศึกษาปีที่1

ประกาศผลการทดสอบเตรียมความพร้อมเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ปีการศึกษา 2559

รายละเอียดคลิกที่ไฟล์รูปภาพ

การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ( รอบ 3 )

รายละเอียดคลิกที่ไฟล์รูปภาพ

การรับสมัครนักเรียนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2-6 ปีการศึกษา 2559

รายละเอียดคลิกที่ไฟล์รูปภาพ 

นัดหมายนักเรียนชั้น ป.2-6 (เข้าใหม่) โรงเรียนคำเที่ยงอนุสสรณ์

                                         วันที่ 10 พ.ค. 2559        มอบตัวนักเรียน

         วันที่ 13 พ.ค. 2559        ปฐมนิเทศนักเรียนเข้าใหม่ เวลา 08.30 น.

                                        ดูรายชื่อ รับตารางสอนและหนังสือเรียน ซื้ออุปกรณ์การเรียน

วันที่ 16 พ.ค. 2559        เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559

* นักเรียนที่ผ่านการทดสอบชั้น ป.2-6 มอบตัวเข้าเรียน ปีการศึกษา 2559

ในวันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.00 - 11.00 น.

ณ ห้องประชุมเล็กอาคารรัชดานุสรณ์

หมายเหตุ - 1.แจ้งย้ายจากโรงเรียนเดิม พร้อมนำเอกสารการเรียนตัวจริง มารายงานตัว

- ปพ.1,ปพ.6,ปพ.8 และบัตรสุขภาพ (ถ้าไม่มีเอกสารการเรียนจะไม่รับมอบตัว)                   

2.หลักฐานอื่นๆ(ถ่ายสำเนา) และตัวจริงมาแสดง

  * สูติบัตรนักเรียน * สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา มารดา

                                           * การเปลี่ยนชื่อ - สกุล * เตรียมเงินมาชำระประมาณ 3,500 บาท

 

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-